wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.FAT16
b.FAT32
c.NTFS
d.EXT2
8
2. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.convert.exe
b.replace.exe
c.subst.exe
d.attrib.exe
16
3. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.ps
b.top
c.proc
d.sysinfo
17
4. Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.config.sys
b.autorun.inf
c.autoexec.bat
d.msconfig.exe
20
5. Program WinRaR wyświetla okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystać do tej pory użytkownik?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Adware.
b.Freeware.
c.Shareware.
d.Public domain.
26
6. Do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.ls
b.cd
c.rpm
d.pwd
49
7. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.USB na PS/2
b.USB na LPT
c.USB na COM
d.USB na RS-232
56
8. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.FPU
b.ALU
c.RPU
d.AND
83
9. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.robak.
b.trojan.
c.backdoor.
d.keylogger.
99
10. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyśpieszenia pracy systemu, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.wykonać defragmentację.
b.usunąć pliki tymczasowe.
c.odinstalować nieużywane programy.
d.przeskanować dysk programem antywirusowym.
117
11. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.fixmbr
b.fixboot
c.bcdedit
d.bootcfg
159
12. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.monitów dotyczących uruchamiana skryptów.
b.powiadamiania o wygasłych certyfikatach.
c.blokady wyskakujących okienek.
d.funkcji zapamiętywania haseł.
160
13. W przypadku zaschnięcia dysz w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.ustawić wydruk ekonomiczny.
b.wymienić mechanizm drukujący.
c.oczyścić dyszę wacikiem nasączonym olejem syntetycznym.
d.dokonać oczyszczania dysz z poziomu odpowiedniego programu.
187
14. Kopia różnicowa polega na
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej.
b.kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
c.kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
d.kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
199
15. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.FAT
b.FAT32
c.NTFS
d.EXT
208
16. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.ma typ procesora.
b.ma współczynnik kształtu obudowy.
c.ma łączna moc wszystkich podzespołów komputerowych.
d.mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego.
210
17. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.128 B
b.512 B
c.512 KB
d.1024 KB
238
18. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.aktywne
b.pasywne
c.wymuszone
d.symetryczne
250
19. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.może rozpowszechniać program
b.nie może wykonać żadnej kopii programu
c.może wykonać dowolną liczbę kopii programu na własny użytek
d.może wykonać jedną kopię, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu
260
20. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.nadający się do powtórnego przetworzenia
b.przeznaczony do powtórnego użycia
c.biodegradowalny
d.niebezpieczny
262
21. Który z trybów NIE JEST DOSTĘPNY dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Pełnoekranowy
b.Zadokowany
c.Płynny
d.Lupy
263
22. Zużyte kasety od drukarek należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.przekazać do wydziału ochrony środowiska
b.przekazać firmie utylizującej tego typu odpady
c.wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi
d.wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik
266
23. W systemie binarnym wynikiem sumowania liczb 1001101(2) i 11001(2) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.1101100
b.1100110
c.1110001
d.1101101
281
24. Urządzenia korzystające z portu USB 2.0 są zasilane napięciem, którego wartość mieści się w zakresie
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.3,55÷4,15V
b.4,15÷4,75V
c.4,75÷5,35V
d.5,35÷5,95V
288
25. Certyfikatem potwierdzającym energooszczędność urządzenia jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Energy ISO
b.Energy TCO
c.Energy IEEE
d.Energy STAR
301
26. Do interfejsów równoległych jest zaliczany interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.FireWire
b.RS-232
c.AGP
d.DVI
304
27. Komputer wyposażoną w płytę główną przedstawioną na rysunku. Aby zwiększyć moc obliczeniową komputera, zaleca się
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.zainstalowanie dwóch procesorów.
b.zwiększenie pamięci operacyjnej.
c.instalację kontrolera RAID.
d.instalację dysku SAS.
327
28. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików EXT4?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Fedora.
b.Gentoo.
c.Mandriva.
d.Windows
328
29. Na rysunku przedstawiono schemat zasady działania
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.karty dźwiękowej.
b.kontrolera USB.
c.karty graficznej.
d.modemu.
347
30. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.przydzielają partycje na dyskach.
b.przydzielają etykietę (np. C) dla danej partycji.
c.zapewniają podstawowe funkcje diagnostyczne, defragmentację i checkdisk.
d.pozwalają na zdefiniowanie maksymalnej przestrzeni dyskowej dla kont użytkowników.
349
31. Aby nadpisać błedne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.fixmbr
b.fixboot
c.diskpart /add
d.bootcfg /rebuild
353
32. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.wyłączeniem komputera.
b.uszkodzeniem karty graficznej komputera.
c.uszkodzeniem monitora podczas podłączania.
d.zbyt wysoką lub zbyt niską częstotliwością sygnału.
356
33. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.dublowany.
b.rozłożony.
c.łączony.
d.prosty.
370
34. Program tar umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.zarządzanie pakietami.
b.archiwizowanie plików.
c.konfigurowanie karty sieciowej.
d.wyświetlenie listy aktywnych procesów.
400
35. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.30zł
b.30zł + VAT
c.25 zł + 2 zł za każdy kilometr poza granicami miasta
d.60 zł + VAT
440
36. Liczba 5638 zapisana w systemie szesnastkowym to
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.173
b.317
c.371
d.713
441
37. Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy.
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Montaż baterii, połączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
b.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaż baterii, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
c.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
d. Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
490
38. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.dwóch kart graficznych
b.czytnika kart z płytą główną.
c.napędu Blu-Ray z kartą dźwiękową.
d.karty graficznej z odbiornikiem TV.
509
39. Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.odczytanie stanu wyjściowego układu.
b.podanie na wejście układu stanu wysokiego.
c.kalibrację mierzonych wielkości elektrycznych.
d.badanie stanów logicznych obwodów cyfrowych.
552
40. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.fsck.
b.defrag.
c.chkdsk.
d.scandisk.
553