wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.tworzy partycję rozszerzoną.
b.tworzy partycję podstawową.
c.jest wykonywane przez producenta dysku.
d.umieszcza program rozruchowy w MBR.
3
2. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytą główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.PCI
b.USB
c.PCIe
d.SATA
6
3. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.zapisu.
b.odczytu.
c.modyfikacji.
d.odczytu i wykonania.
65
4. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.uszkodzony kontroler klawiatury.
b.niepoprawne ustawienia BIOS-u.
c.uszkodzone porty USB.
d.uszkodzony zasilacz.
76
5. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.USB
b.OPC
c.SCAN
d.TWAIN
111
6. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.tusz
b.toner
c.pigment
d.taśma barwiąca
113
7. Obraz dysku tworzy się, aby
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.przyśpieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku.
b.zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami.
c.zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami.
d.zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awaria komputera.
119
8. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.SRAM
b.DRAM
c.SDRAM
d.DDR SDRAM
124
9. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.rozdzielczości.
b.wielkości wydruku.
c.formatu pliku wejściowego.
d.rozmiaru skanowanego dokumentu.
126
10. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.s
b.kHz
c.GHz
d.GHz/s
138
11. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.polską.
b.maszynistki.
c.programisty.
d.diakrytyczną.
148
12. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.sfc
b.debug
c.verifier
d.replace
154
13. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.ipconfig /renew
b.ipconfig /release
c.ipconfig /flushdns
d.ipconfig /displaydns
157
14. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.fixmbr
b.fixboot
c.bcdedit
d.bootcfg
159
15. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia 541. Właściciel może plik
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.modyfikować.
b.tylko wykonać.
c.odczytać i wykonać.
d.odczytać, zapisać i wykonać.
164
16. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie.
b.wielkości obszaru, na którym wyświetla się 1024 pikseli.
c.odległości od początku jednego do początku następnego piksela.
d.wielkości obszaru, na którym można wyświetlić wszystkie kolory obsługiwane przez monitor.
186
17. Kopia różnicowa polega na
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone od czasu ostatniej kopii pełnej.
b.kopiowaniu tylko plików, które zostały zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
c.kopiowaniu tylko plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
d.kopiowaniu tylko tej części plików, która została dopisana od czasu utworzenia ostatniej kopii pełnej.
199
18. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.ma typ procesora.
b.ma współczynnik kształtu obudowy.
c.ma łączna moc wszystkich podzespołów komputerowych.
d.mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego.
210
19. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.Zasady grupy
b.Podgląd zdarzeń
c.Foldery udostępnione
d.Harmonogram zadań
223
20. W celu ochrony systemu przed programem posiadającym zdolność replikacji należy zainstalować
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.program szpiegowski
b.program narzędziowy
c.program antywirusowy
d.program diagnostyczny
257
21. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronnicowy poradnik.
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.115,54 zł
b.120,95 zł
c.145,54 zł
d.154,95 zł
259
22. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, gdyż nie ma dysku twardego ani żadnych napędów optycznych, a system operacyjny uruchamiany jest z sieci lokalnej. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, należy zamontować w komputerze
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.dysk twardy
b.napęd CD-ROM
c.najprostszą kartę sieciową wspierającą IEEE 802.3
d.kartę sieciową wspierającą funkcję Preboot Execution Enviroment
284
23. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.40 zł
b.130 zł
c.160 zł
d.200 zł
302
24. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.nircmd /standby
b.bootrec /fixmbr
c.fixboot /renew
d.fixmbr /all
316
25. Transmisję danych z maksymalną przepustowością 6Gb/s umożliwia interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.USB 2.0
b.USB 3.0
c.SATA2
d.SATA3
326
26. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.mv
b.md
c.dir
d.rmdir
333
27. Do serwisu komputerowego dostarczono laptop z matrycą bardzo słabo wyświetlającą obraz. Ponadto obraz jest bardzo ciemny i widoczny tylko z bliska. Przyczyna usterki to
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.pęknięta matryca.
b.uszkodzony inwerter.
c.uszkodzone gniazdo HDMI.
d.uszkodzone łącze między procesorem a matrycą.
351
28. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.2 dysków.
b.3 dysków.
c.4 dysków.
d.5 dysków.
359
29. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8)to
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.3F(16)
b.63(10)
c.111111(2)
d.11011(ZM)
362
30. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.Gigabyte GeForce GT 740 OC, 1GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, DVI, D-Sub
b.Sapphire Radeon R7 250X FLEX, 1GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, 2xDVI, DP, LIT
c.ZOTAC GeForce GT 730 Synergy Edition, 4GB DDR3 (128 Bit), 2xDVI, miniHDMI
d.Sapphire Radeon R7 250, 1GB GDDR5 (128 Bit), microHDMI, DVI, miniDP LP, BULK
412
31. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Radiatory.
b.Przewody.
c.Obudowy komputerów.
d.Tonery.
422
32. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.ekranów monitorów CRT.
b.ekranów monitorów LCD.
c.wałków olejowych w drukarkach laserowych.
d.rolek prowadzących papier w drukarkach atramentowych.
429
33. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.defragmentacji dysku.
b.systematycznych kopii zapasowych danych.
c.czyszczenia wnętrza jednostki centralnej z kurzu.
d.systematycznego sprawdzania dysku programem antywirusowym.
439
34. Liczba 5638 zapisana w systemie szesnastkowym to
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.173
b.317
c.371
d.713
441
35. Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.solwentowy.
b.pisakowy.
c.kreślący.
d.tnący.
461
36. Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.płyty głównej.
b.karty graficznej.
c.pamięci FLASH - BIOS.
d.kontrolera klawiatury.
471
37. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.uszkodzeniu przewodu łączącego drukarkę z komputerem.
b.błędnie zainstalowanych sterownikach drukarki.
c.zagięciu kartki papieru wewnątrz urządzenia.
d.wyczerpywaniu się tonera.
475
38. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach.
b.sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach.
c.sprawnej karty sieciowej na model o lepszych parametrach.
d.sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach.
507
39. Do pomiaru wartości rezystancji służy
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.omomierz.
b.watomierz
c.woltomierz.
d.amperomierz.
508
40. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.var
b.sys
c.tmp
d.swap
535