wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.set
b.tar
c.sed
d.awk
19
2. Zaletą systemu plików NTFS jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44 MiB).
b.zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków.
c.przechowywanie tylko jednej kopii tabeli plików.
d.możliwość szyfrowania folderów i plików.
33
3. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.karty SD
b.karty MMC
c.płyty CD-RW
d.płyty DVD-ROM
39
4. Na rysunku przedstawiono gniazdo
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.DisplayPort
b.HDMI
c.SATA
d.DVI
46
5. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.PPP
b.SSH
c.UPD
d.SPX/IPX
80
6. Dziedziczenie uprawnień polega na
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu.
b.nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora.
c.przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny.
d.przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny.
94
7. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.wirus komputerowy.
b.częsta defragmentacja.
c.zbyt małe jednostki alokacji plików.
d.źle skonfigurowana pamięć wirtualna.
116
8. Obraz dysku tworzy się, aby
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.przyśpieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku.
b.zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami.
c.zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami.
d.zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awaria komputera.
119
9. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.nigdy nie wygasa.
b.trwa 50 lat od daty pierwszej publikacji
c.trwa 70 lat od daty pierwszej publikacji
d.trwa wyłącznie przez czas życia jego twórcy.
139
10. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.naprawę uszkodzonych plików startowych.
b.naprawę działania systemu wykorzystując punkty przywracania.
c.przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową.
d.uruchomienie systemu w specjalnym trybie rozwiązywania problemów.
155
11. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.binarnej
b.oktalnej
c.dziesiętnej
d.heksadecymalnej
161
12. Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX.
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.MPC
b.PCI-E
c.DE-15/HD-15
d.SATA Connector
175
13. Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.chipset
b.pamięć RAM
c.cache procesora
d.system operacyjny
213
14. Interfejs SATA 2 (3 Gb/s) zapewnia przepustowość
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.150 MB/s
b.300 MB/s
c.375 MB/s
d.750 MB/s
218
15. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.czas reakcji
b.wieloczęstotliwość
c.odwzorowanie kolorów
d.częstotliwość odświeżania
233
16. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.energooszczędne
b.o podwyższonym poborze mocy
c.będące zwycięzcą plebiscytu EnergyStar
d.wyprodukowane przez firmę EnergyStar Co
235
17. Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.sniffer
b.sterownik
c.middleware
d.komunikator
251
18. Zużyte kasety od drukarek należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.przekazać do wydziału ochrony środowiska
b.przekazać firmie utylizującej tego typu odpady
c.wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi
d.wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik
266
19. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.dyszy
b.elektromagnesu
c.elektrody ładującej
d.utrwalacza termicznego
267
20. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.defragmentację dysku
b.czyszczenie rejestru
c.oczyszczanie dysku
d.kopię rejestru
271
21. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230 V między innymi do wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.4 V
b.12 V
c.24 V
d.130 V
283
22. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, gdyż nie ma dysku twardego ani żadnych napędów optycznych, a system operacyjny uruchamiany jest z sieci lokalnej. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, należy zamontować w komputerze
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.dysk twardy
b.napęd CD-ROM
c.najprostszą kartę sieciową wspierającą IEEE 802.3
d.kartę sieciową wspierającą funkcję Preboot Execution Enviroment
284
23. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.SDR
b.DDR
c.DDR2
d.DDR3
290
24. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.
b.2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
c.1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
d.3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
291
25. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.mapowania dysków sieciowych
b.atrybutów uprawnień dostępu
c.interfejsów sieciowych
d.rejestru systemu
296
26. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.nircmd /standby
b.bootrec /fixmbr
c.fixboot /renew
d.fixmbr /all
316
27. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.przydzielają partycje na dyskach.
b.przydzielają etykietę (np. C) dla danej partycji.
c.zapewniają podstawowe funkcje diagnostyczne, defragmentację i checkdisk.
d.pozwalają na zdefiniowanie maksymalnej przestrzeni dyskowej dla kont użytkowników.
349
28. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Micro BTX
b.Mini ATX
c.Flex ATX
d.Mini ITX
406
29. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.wf.msc
b.serwices.msc
c.compmgmt.msc
d.services.msc
419
30. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.urządzeń sieciowych typu router.
b.drukarki laserowej.
c.modemu ADSL.
d.monitora.
427
31. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.grub
b.watch
c.syslog
d.netstat
434
32. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.defragmentacji dysku.
b.systematycznych kopii zapasowych danych.
c.czyszczenia wnętrza jednostki centralnej z kurzu.
d.systematycznego sprawdzania dysku programem antywirusowym.
439
33. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.1000110
b.1100111
c.1000111
d.1100110
442
34. Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.Aero
b.Luna
c.Royale
d.Gnome
450
35. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.rysy twarzy.
b.kształt dłoni.
c.linie papilarne.
d.brzmienie głosu.
462
36. Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.odczytania kodów POST z płyty głównej.
b.sprawdzenia długości przewodów sieciowych.
c.organizacji przewodów wewnątrz jednostki centralnej.
d.zmierzenia wartości napięcia dostarczanego przez zasilacz komputerowy.
470
37. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Diskpart
b.Gparted
c.Norton Ghost
d.CrystalDiskInfo
479
38. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.upgrade
b.zypper
c.rm
d.chmode
494
39. Użytkownik laptopa chce do niego podłączyć przedstawioną na rysunku kartę sieciową. Aby to było możliwe, laptop musi być wyposażony w gniazdo
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.BNC
b.Slot 3
c.Mini DIN
d.PCMCIA
529
40. Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć na zasilaczu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.Omomierz
b.Watomierz
c.Woltomierz
d.Amperomierz
551