wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Program WinRaR wyświetla okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystać do tej pory użytkownik?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Adware.
b.Freeware.
c.Shareware.
d.Public domain.
26
2. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.defragmentacji.
b.fragmentacji
c.kolokacji.
d.relokacji.
59
3. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.248
b.250
c.254
d.255
68
4. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.uszkodzony kontroler klawiatury.
b.niepoprawne ustawienia BIOS-u.
c.uszkodzone porty USB.
d.uszkodzony zasilacz.
76
5. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.aktywne.
b.pasywne.
c.wymuszone.
d.symetryczne.
86
6. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.480 i
b.1080 px
c.około 25 cm
d.około 35 cm
145
7. Do pomiaru wartości rezystancji służy:
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.omomierz.
b.watomierz.
c.woltomierz.
d.amperomierz.
150
8. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia 541. Właściciel może plik
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.modyfikować.
b.tylko wykonać.
c.odczytać i wykonać.
d.odczytać, zapisać i wykonać.
164
9. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.OEM
b.MOLP
c.freeware
d.shareware
180
10. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup" przy uruchamianiu komputera.
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Usunięty plik setup.
b.Uszkodzona karta graficzna.
c.Skasowana zawartość pamięci CMOS.
d.Rozładowana bateria podtrzymująca ustawienia BIOS-u.
192
11. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Modem.
b.Pamięć
c.Zasilacz
d.Dysk twardy
205
12. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.du
b.df
c.fstab
d.mkfs
211
13. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.Gość
b.Admin
c.Pomocnik
d.Administrator
214
14. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.karty sieciowej
b.modemu
c.drukarki
d.skanera
232
15. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.energooszczędne
b.o podwyższonym poborze mocy
c.będące zwycięzcą plebiscytu EnergyStar
d.wyprodukowane przez firmę EnergyStar Co
235
16. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.128 B
b.512 B
c.512 KB
d.1024 KB
238
17. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Laserowa
b.Termiczna
c.Atramentowa
d.Termosublimacyjna
264
18. Zużyte kasety od drukarek należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.przekazać do wydziału ochrony środowiska
b.przekazać firmie utylizującej tego typu odpady
c.wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi
d.wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik
266
19. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.dyszy
b.elektromagnesu
c.elektrody ładującej
d.utrwalacza termicznego
267
20. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.irc
b.p2p
c.sniffer
d.recovery
280
21. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.FAT32
b.NTFS
c.ext3
d.ext4
292
22. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.echo off
b.echo on
c.pause
d.stop
293
23. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Windows Azure.
b.Windows Defender.
c.Windows Embedded.
d.Windows Home Server.
298
24. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.40 zł
b.130 zł
c.160 zł
d.200 zł
302
25. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.położenia ręki dotykającej ekran poprzez zastosowanie kamery.
b.oporu między przeźroczystymi diodami wtopionymi w ekran.
c.pola elektromagnetycznego.
d.pola elektrostatycznego.
305
26. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.sprawdzenie integralności systemu plików.
b.wyświetlanie parametrów plików.
c.zmianę praw dostępu do pliku.
d.odszukanie pliku.
335
27. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.4
b.5
c.7
d.9
342
28. Do serwisu komputerowego dostarczono laptop z matrycą bardzo słabo wyświetlającą obraz. Ponadto obraz jest bardzo ciemny i widoczny tylko z bliska. Przyczyna usterki to
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.pęknięta matryca.
b.uszkodzony inwerter.
c.uszkodzone gniazdo HDMI.
d.uszkodzone łącze między procesorem a matrycą.
351
29. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.200 MHz
b.266 MHz
c.333 MHz
d.400 MHz
365
30. Programem nie służącym do diagnostyki komputera jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.CPU-Z
b.Everest
c.HD Tune
d.Cryptic Disk
395
31. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102 jest liczba
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.690010
b.0110 1001 0000 00002
c.6900H
d.6440O
402
32. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.Monitor LCD
b.Klawiatura PS/2
c.Modem PCI
d.Mysz USB
405
33. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Micro BTX
b.Mini ATX
c.Flex ATX
d.Mini ITX
406
34. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.antyspam.
b.adblok.
c.antyspyware.
d.antymalware.
413
35. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.identyfikatory użytkownika i grupy w systemie.
b.numer koloru czcionki i numer koloru tła w terminalu.
c.liczbę udanych i nieudanych prób lgowania.
d.liczbę dni od ostatniej zmiany hasła i liczbę dni do wygaśnięcia hasła.
415
36. Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.IEEE 1394a
b.IEEE 1394c
c.Bluetooth
d.IrDA
459
37. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.CrossFire
b.Hot Swap
c.BootLoader
d.Plug and Play
464
38. Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.przegrzewanie się karty graficznej.
b.złe napięcie podawane przez zasilacz.
c.uszkodzenie modułów pamięci operacyjnej.
d.spalenie rdzenia lub pamięci karty graficznej po overclockingu.
476
39. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.DPI
b.DTP
c.OCR
d.OMR
499
40. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.usunięcie pliku setup.
b.wejście do BIOS-u komputera.
c.skasowanie zawartości pamięci CMOS.
d.przejście do konfiguracji systemu Windows.
515