wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.1
b.2
c.3
d.4
201
2. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.Binarnym
b.Ósemkowym
c.Dziesiętnym
d.Szesnastkowym
202
3. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.wysokiej klasy karta sieciowa.
b.zespół chłodzenia wodą.
c.silna karta graficzna.
d.liczba rdzeni procesora.
203
4. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.monitora.
b.drukarki
c.modemu.
d.myszy.
204
5. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Modem.
b.Pamięć
c.Zasilacz
d.Dysk twardy
205
6. Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.AE6
b.536
c.576
d.A76
206
7. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.ISA
b.PCI
c.AGP
d.PCIe
207
8. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.FAT
b.FAT32
c.NTFS
d.EXT
208
9. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.uszkodzony zasilacz.
b.niepoprawne ustawienia BIOS-u.
c.uszkodzone porty USB.
d.uszkodzony kontroler klawiatury.
209
10. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.ma typ procesora.
b.ma współczynnik kształtu obudowy.
c.ma łączna moc wszystkich podzespołów komputerowych.
d.mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego.
210
11. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.du
b.df
c.fstab
d.mkfs
211
12. Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.zbyt niska temperatura utrwalacza.
b.uszkodzenie rolek.
c.zacięcie papieru.
d.zanieczyszczenie wnętrza drukarki.
212
13. Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.chipset
b.pamięć RAM
c.cache procesora
d.system operacyjny
213
14. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Gość
b.Admin
c.Pomocnik
d.Administrator
214
15. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.bootcfg
b.bootfix
c.bcdedit
d.config
215
16. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.automatycznie pobieranie aktualizacji bez jej instalacji.
b.zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu.
c.zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system.
d.automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika.
216
17. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.VGA
b.HTMI
c.RCA
d.DVI
217
18. Interfejs SATA 2 (3 Gb/s) zapewnia przepustowość
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.150 MB/s
b.300 MB/s
c.375 MB/s
d.750 MB/s
218
19. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.secpol.msc
b.eventvwr.msc
c.certmgr.msc
d.services.msc
219
20. Program typu firewall nie chroni przed
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.wirusami rozprzestrzeniającymi się pocztą e-mail.
b.atakami generującymi wzmożony ruch w sieci.
c.uzyskaniem dostępu do komputera przez hakerów.
d.szpiegowaniem i wykradaniem poufnych danych użytkownika.
220
21. Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.1
b.2
c.3
d.5
221
22. Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.1
b.8
c.55
d.63
222
23. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Zasady grupy
b.Podgląd zdarzeń
c.Foldery udostępnione
d.Harmonogram zadań
223
24. Oprogramowanie, przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające ponowną instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.MPL
b.CPL
c.MOLP
d.OEM
224
25. Umieszczany na urządzeniach symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.
b.
c.
d.
225
26. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.USB
b.RS232
c.IEEE1394
d.IEEE1294
226
27. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.HDD
b.Plotera
c.Drukarki igłowej
d.Napędu CD-ROM
227
28. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Normalna
b.Różnicowa
c.Całościowa
d.Przyrostowa
228
29. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.Berg
b.Molex
c.Mini-Molex
d.20-pinowe ATX
229
30. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.igłowej
b.laserowej
c.atramentowej
d.sublimacyjnej
230
31. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.przekazać do punktu skupu złomu
b.wyrzucić do pojemników na śmieci bytowe
c.przekazać do punktu odbioru zużytej elektroniki
d.wyrzucić do pojemników oznaczonych tym znakiem
231
32. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.karty sieciowej
b.modemu
c.drukarki
d.skanera
232
33. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.czas reakcji
b.wieloczęstotliwość
c.odwzorowanie kolorów
d.częstotliwość odświeżania
233
34. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.set
b.tar
c.cal
d.gdb
234
35. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.energooszczędne
b.o podwyższonym poborze mocy
c.będące zwycięzcą plebiscytu EnergyStar
d.wyprodukowane przez firmę EnergyStar Co
235
36. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem, a radiatorem?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.Mieszanka termiczna
b.Pasta grafitowa
c.Silikonowy spray
d.Klej
236
37. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.błędy
b.informacje
c.ostrzeżenia
d.inspekcja niepowodzeń
237
38. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.128 B
b.512 B
c.512 KB
d.1024 KB
238
39. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.fsck
b.lshw
c.fdisk
d.mksf
239
40. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.top
b.pwd
c.dxdiag
d.passwd
240