wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W systemie binarnym wynikiem sumowania liczb 1001101(2) i 11001(2) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.1101100
b.1100110
c.1110001
d.1101101
281
2. Do oznaczenia iloczynu logicznego jest stosowany spójnik
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.AND
b.XOR
c.NOT
d.OR
282
3. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230 V między innymi do wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.4 V
b.12 V
c.24 V
d.130 V
283
4. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, gdyż nie ma dysku twardego ani żadnych napędów optycznych, a system operacyjny uruchamiany jest z sieci lokalnej. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, należy zamontować w komputerze
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.dysk twardy
b.napęd CD-ROM
c.najprostszą kartę sieciową wspierającą IEEE 802.3
d.kartę sieciową wspierającą funkcję Preboot Execution Enviroment
284
5. Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.przechowywania adresu do następnej instrukcji programu.
b.sterowania wykonywanym programem.
c.przechowywania argumentów obliczeń.
d.wykonywania działań arytmetycznych.
285
6. Zasilanie dostarczane przez płytę główną dla pamięci typu SDRAM DDR3 może mieć wartość
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.1.2 V
b.1.5 V
c.2.5 V
d.3.3 V
286
7. Maksymalny transfer danych napędu CD dla prędkości przesyłu x42 wynosi
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.2400 KiB/s
b.3600 KiB/s
c.6000 KiB/s
d.6300 KiB/s
287
8. Urządzenia korzystające z portu USB 2.0 są zasilane napięciem, którego wartość mieści się w zakresie
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.3,55÷4,15V
b.4,15÷4,75V
c.4,75÷5,35V
d.5,35÷5,95V
288
9. Do montażu zestawu komputerowego z płytą główną zawierającą gniazdo procesora typu Socket AM3 można zastosować procesor
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.Core i7
b.Itanium
c.Pentium D
d.Phenom II
289
10. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.SDR
b.DDR
c.DDR2
d.DDR3
290
11. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.
b.2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
c.1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
d.3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
291
12. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.FAT32
b.NTFS
c.ext3
d.ext4
292
13. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.echo off
b.echo on
c.pause
d.stop
293
14. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia 765. Grupa przypisana do tego pliku może go
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.odczytać, zapisać, wykonać.
b.odczytać i wykonać.
c.odczytać i zapisać.
d.tylko odczytać.
294
15. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki.
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.diskmgmt.msc
b.certmgr.msc
c.fsmgmt.msc
d.gpedit.msc
295
16. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.mapowania dysków sieciowych
b.atrybutów uprawnień dostępu
c.interfejsów sieciowych
d.rejestru systemu
296
17. W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.podglądu plików tekstowych.
b.zarządzania rozruchem systemu.
c.przełączania monitora w tryb oczekiwania.
d.szyfrowania i odszyfrowania plików i katalogów.
297
18. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Windows Azure.
b.Windows Defender.
c.Windows Embedded.
d.Windows Home Server.
298
19. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer nie jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.uruchomienie programu chkdsk.
b.uruchomienie zapory sieciowej.
c.zainstalowanie skanera pamięci.
d.wykorzystanie skanera on-line.
299
20. Jeden terabajt jest równy
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.108 bajtów.
b.1010 bajtów.
c.1012 bajtów.
d.1014 bajtów.
300
21. Certyfikatem potwierdzającym energooszczędność urządzenia jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Energy ISO
b.Energy TCO
c.Energy IEEE
d.Energy STAR
301
22. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.40 zł
b.130 zł
c.160 zł
d.200 zł
302
23. Adware jest oprogramowaniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.darmowym bez zastrzeżeń.
b.darmowym z dołączonymi reklamami.
c.płatnym po określonym czasie próbnym.
d.płatnym na zasadzie dowolnej darowizny.
303
24. Do interfejsów równoległych jest zaliczany interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.FireWire
b.RS-232
c.AGP
d.DVI
304
25. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.położenia ręki dotykającej ekran poprzez zastosowanie kamery.
b.oporu między przeźroczystymi diodami wtopionymi w ekran.
c.pola elektromagnetycznego.
d.pola elektrostatycznego.
305
26. Przedstawiony obok schemat obrazuje zasadę działania skanera
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.bębnowego.
b.płaskiego.
c.ręcznego.
d.3D.
306
27. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.wielkości jednego piksela wyświetlanego na ekranie.
b.wielkości obszaru, na którym wyświetla się 1024 pikseli.
c.odległości od początku jednego do początku następnego piksela.
d.wielkości obszaru, na którym można wyświetlić jedną składową koloru RGB.
307
28. Urządzenie typu Plug and Play, podłączone do komputera po raz kolejny, jest rozpoznawane na podstawie
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.specjalnego sterownika programowego
b.unikalnego identyfikatora urządzenia
c.lokalizacji sterownika urządzenia.
d.lokalizacji urządzenia.
308
29. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.DVI-D
b.DVI-A
c.D-SUB
d.HDMI
309
30. Adapter USB na LPT można wykorzystać przy niekompatybilności złączy w przypadku podłączenia starszych egzemplarzy
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.myszy.
b.drukarki.
c.monitora.
d.lawiatury.
310
31. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.igłowej.
b.laserowej.
c.termicznej.
d.atramentowej.
311
32. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać, czy sterownik posiada podpis
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.kryptograficzny.
b.elektroniczny.
c.cyfrowy.
d.zaufany.
312
33. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.uszkodzony kontroler klawiatury.
b.niepoprawne ustawienia BIOS.
c.uszkodzone porty USB.
d.uszkodzony zasilacz.
313
34. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.uszkodzenia zegaru systemowego.
b.błąd parzystości pamięci.
c.uszkodzenia pamięci.
d.błąd karty graficznej.
314
35. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.sprawdzić czy nie ma błędów na dysku.
b.sprawdzić czy na komputerze nie ma wirusów.
c.wyeksportować klucze rejestru do pliku.
d.wykonać kopię zapasową ważnych dokumentów.
315
36. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.nircmd /standby
b.bootrec /fixmbr
c.fixboot /renew
d.fixmbr /all
316
37. Martwy piksel, będący wadą monitorów LCD, to punkt pozostający niezmiennie w kolorze
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.szarym.
b.czarnym.
c.żółtym.
d.fioletowym.
317
38. Funkcję S.M.A.R.T. dysku twardego odpowiadającą za aktywność mechanizmu monitoringu i wczesnego ostrzegania przed usterkami można aktywować poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.rejestr systemu.
b.panel sterowania.
c.BIOS płyty głównej.
d.opcję polecenia chkdsk.
318
39. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.bcdedit
b.syslog
c.fsck
d.tar
319
40. Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.powiadamiania o wygasłych certyfikatach.
b.blokady wyskakujących okienek.
c.blokady uruchamiania skryptów.
d.funkcji zapamiętywania haseł.
320