wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.dziesiętnym
b.dwójkowym
c.ósemkowym
d.szesnastkowym
121
2. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.50
b.51
c.52
d.53
122
3. Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.102
b.105
c.108
d.110
123
4. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.SRAM
b.DRAM
c.SDRAM
d.DDR SDRAM
124
5. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno-logiczną ALU zawiera
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.akumulator
b.wskaźnik stosu.
c.rejestr flagowy.
d.licznik flagowy.
125
6. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.rozdzielczości.
b.wielkości wydruku.
c.formatu pliku wejściowego.
d.rozmiaru skanowanego dokumentu.
126
7. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.SSD
b.ATA
c.SCSI
d.FLASH
127
8. Standard podstawki procesora bez nóżek to
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.LGA
b.PGA
c.SPGA
d.CPGA
128
9. Pokazany na rysunku symbol graficzny oznacza złącze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.DVI
b.COM
c.HDMI
d.FIRE WIRE
129
10. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.2 GB
b.4 GB
c.8 GB
d.12 GB
130
11. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.RAID 0
b.RAID 1
c.RAID 2
d.RAID 5
131
12. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.reg add
b.reg load
c.reg restore
d.reg import
132
13. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.przeniesienie pliku.
b.zmianę właściciela pliku.
c.naprawę systemu plików.
d.zmianę parametrów pliku.
133
14. W systemie Linux wyświetlenie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.ls
b.ps
c.su
d.rm
134
15. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.secpol.msc
b.services.msc
c.perfmon.msc
d.compmgmt.msc
135
16. Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.ping
b.route
c.ipconfig
d.traceroute
136
17. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.mount /dev/hda2 /mnt/hdd
b.mount /dev/hdb3 /mnt/hdd
c.mount /dev/hda4 /mnt/hdd
d.mount /dev/hdb5 /mnt/hdd
137
18. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.s
b.kHz
c.GHz
d.GHz/s
138
19. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.nigdy nie wygasa.
b.trwa 50 lat od daty pierwszej publikacji
c.trwa 70 lat od daty pierwszej publikacji
d.trwa wyłącznie przez czas życia jego twórcy.
139
20. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu:
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.trial.
b.shareware.
c.donationware.
d.public domain.
140
21. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.GNU
b.OEM
c.MOLP
d.EULA
141
22. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.LPT
b.ECP
c.EPP
d.COM
142
23. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.120 MB/s
b.400 Mb/s
c.4 GB/s
d.5 Gb/s
143
24. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.CIS
b.CCD
c.CMOS
d.CMYK
144
25. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.480 i
b.1080 px
c.około 25 cm
d.około 35 cm
145
26. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.tnącego.
b.laserowego.
c.solwentowego.
d.grawerującego.
146
27. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.bęben.
b.głowica.
c.wałek grzewczy.
d.lampa czyszcząca.
147
28. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.polską.
b.maszynistki.
c.programisty.
d.diakrytyczną.
148
29. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.DPI
b.DTP
c.OCR
d.OMR
149
30. Do pomiaru wartości rezystancji służy:
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.omomierz.
b.watomierz.
c.woltomierz.
d.amperomierz.
150
31. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.sonometr.
b.kalibrator.
c.impulsator.
d.sonda logiczna.
151
32. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.zegara systemowego.
b.mikroprocesora
c.karty graficznej.
d.karty sieciowej.
152
33. Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie Linux należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.man
b.fsck
c.mkfs
d.fstab
153
34. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.sfc
b.debug
c.verifier
d.replace
154
35. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.naprawę uszkodzonych plików startowych.
b.naprawę działania systemu wykorzystując punkty przywracania.
c.przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową.
d.uruchomienie systemu w specjalnym trybie rozwiązywania problemów.
155
36. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.dyszy.
b.termorezystora.
c.elektromagnesu.
d.elektrody ładującej
156
37. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.ipconfig /renew
b.ipconfig /release
c.ipconfig /flushdns
d.ipconfig /displaydns
157
38. Plik messages w systemie Linux przechowuje
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.kody błędów systemowych.
b.dane dotyczących uwierzytelniania.
c.komunikaty związane z inicjacją systemu.
d.ogólne informacje o zdarzeniach systemowych.
158
39. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.fixmbr
b.fixboot
c.bcdedit
d.bootcfg
159
40. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.monitów dotyczących uruchamiana skryptów.
b.powiadamiania o wygasłych certyfikatach.
c.blokady wyskakujących okienek.
d.funkcji zapamiętywania haseł.
160