wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.11110000
b.11111000
c.11111100
d.11111110
1
2. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.2000 bitów.
b.2048 bitów.
c.16000 bitów.
d.16384 bitów.
2
3. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.tworzy partycję rozszerzoną.
b.tworzy partycję podstawową.
c.jest wykonywane przez producenta dysku.
d.umieszcza program rozruchowy w MBR.
3
4. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.
b.zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys.
c.zamontowanie dodatkowego dysku.
d.zwiększenie pamięci RAM.
4
5. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.256 MB
b.512 MB
c.1 GB
d.2 GB
5
6. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytą główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.PCI
b.USB
c.PCIe
d.SATA
6
7. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.AGP
b.PCI
c.PCIe x1
d.PCIe x16
7
8. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.FAT16
b.FAT32
c.NTFS
d.EXT2
8
9. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.w trakcie instalacji systemu operacyjnego.
b.przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.
c.zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
d.po zainstalowaniu pobranych z Internetu programów.
9
10. Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Montaż baterii, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
b.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaż baterii, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
c.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
d.Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
10
11. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.yum upgrade
b.kernel update
c.system update
d.apt-get upgrade
11
12. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a. /bin
b. /user
c. /users
d. /home
12
13. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.copy c: est f: est /E
b.copy f: est c: est /E
c.xcopy c: est f: est /E
d.xcopy f: est c: est /E
13
14. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.net user egzamin qwerty /add
b.useradd egzamin qwerty /add
c.adduser egzamin qwerty /add
d.user net egzamin qwerty /add
14
15. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.userdel student
b.del user student
c.net user student /del
d.user net student /del
15
16. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.convert.exe
b.replace.exe
c.subst.exe
d.attrib.exe
16
17. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.ps
b.top
c.proc
d.sysinfo
17
18. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.resetować się podczas uruchamiania.
b.uruchamiać się bez zmian.
c.działać szybciej.
d.działać wolniej.
18
19. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.set
b.tar
c.sed
d.awk
19
20. Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.config.sys
b.autorun.inf
c.autoexec.bat
d.msconfig.exe
20
21. GRUB, LILO, NTLDR, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.wersje głównego interfejsu sieciowego.
b.aplikacje do aktualizacji BIOS-u.
c.firmware dla dysku twardego.
d.programy rozruchowe.
21
22. Którego oprogramowania nie można używać na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.AbiWord.
b.Microsoft Word.
c.Windows Defender.
d.Microsoft Security Essentials.
22
23. W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out”. Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.cyfrowe złącze sygnału video.
b.cyfrowe złącze sygnału audio.
c.analogowe złącze sygnału wyjścia video.
d.analogowe złącze sygnału wejścia video.
23
24. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, Że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.mikroprocesora.
b.karty sieciowej.
c.karty graficznej.
d.dysku twardego
24
25. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.otrzymany dokument urzędowy.
b.własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
c.wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
d.obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home.
25
26. Program WinRaR wyświetla okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystać do tej pory użytkownik?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Adware.
b.Freeware.
c.Shareware.
d.Public domain.
26
27. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach.
b.sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach.
c.sprawnej karty graficznej na model o lepszych parametrach.
d.sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach.
27
28. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Formatowanie dysku.
b.Włączenie systemu operacyjnego.
c.Skanowanie programem antywirusowym.
d.Przeprowadzenie skanowania scandiskiem.
28
29. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.dwóch kart graficznych.
b.czytnika kart z płytą główną.
c.napędu Blu-ray z kartą dźwiękową.
d.karty graficznej z odbiornikiem TV.
29
30. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.rozgrzane wałki.
b.promienie lasera.
c.taśmy transmisyjne.
d.głowice piezoelektryczne.
30
31. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Gość
b.Admin
c.Pomocnik
d.Administrator
31
32. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.przetwornik CMOS.
b.podajnik papieru.
c.kartridż z tonerem.
d.pamięć wydruku.
32
33. Zaletą systemu plików NTFS jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44 MiB).
b.zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków.
c.przechowywanie tylko jednej kopii tabeli plików.
d.możliwość szyfrowania folderów i plików.
33
34. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
b.2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
c.1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
d.1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.
34
35. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup”. Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.usunięcie pliku setup.
b.wejście do BIOS-u komputera.
c.skasowanie zawartości pamięci CMOS.
d.przejście do konfiguracji systemu Windows.
35
36. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.brak pliku ntldr.
b.uszkodzony kontroler DMA.
c.skasowany BIOS komputera.
d.dyskietka włożona do napędu.
36
37. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.płyty głównej.
b.kart rozszerzeń.
c.dysków twardych.
d.napędów płyt CD/DVD.
37
38. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.złym ustawieniu zworek w dysku twardym.
b.uszkodzeniu logicznym dysku twardego.
c.źle ustawionym bootowaniu napędów.
d.braku sterowników.
38
39. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.karty SD
b.karty MMC
c.płyty CD-RW
d.płyty DVD-ROM
39
40. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.250 zł
b.300 zł
c.350 zł
d.400 zł
40