wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Liczba 5638 zapisana w systemie szesnastkowym to
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.173
b.317
c.371
d.713
441
2. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.1000110
b.1100111
c.1000111
d.1100110
442
3. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.chipset
b.BIOS ROM
c.pamięć RAM
d.układ chłodzenia
443
4. Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.ROM
b.PROM
c.EPROM
d.EEPROM
444
5. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.SCSI
b.SATA
c.ATAPI
d.UDMA
445
6. Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.DVI
b.HDMI
c.D-SUB
d.DisplayPort
446
7. Pamięć RAM przedstawiona na rysunku, montowana jest na płycie głównej wyposażonej w gniazdo
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.DDR
b.DDR2
c.DDR3
d.DDR4
447
8. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.wykonanie kopii zapasowej systemu.
b.włączenie szyfrowania zawartości folderu bieżącego.
c.uruchomienie narzędzia Monitor wydajności.
d.aktualizację systemu operacyjnego za pomocą usługi Windows Update.
448
9. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.nadawania uprawnień do zasobów systemowych.
b.zarządzania kontami użytkowników.
c.konfiguracji zapory systemowej.
d.personalizacji systemu.
449
10. Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Aero
b.Luna
c.Royale
d.Gnome
450
11. Do utworzenia nowej partycji w systemie Windows można użyć przystawki
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.dsa.msc
b.dfsgui.msc
c.devmgmt.msc
d.diskmgmt.msc
451
12. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Expand.exe
b.Compact.exe
c.DiskPart.exe
d.CleanMgr.exe
452
13. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.korzystania z bankowości elektronicznej.
b.używania starszych przeglądarek internetowych.
c.korzystania z serwisów WWW używających protokołu HTTPS.
d.uaktualnienia oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej.
453
14. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.niewłaściwie ustawione prawa do plików.
b.luki w oprogramowaniu systemowym.
c.błędnie zainstalowane sterowniki urządzeń.
d.błędne hasła użytkowników z prawami administratora.
454
15. Rysunek przedstawia schemat
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.karty graficznej.
b.przetwornika DAC.
c.zasilacza impulsowego.
d.przełącznika kopułkowego.
455
16. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczania portu równoległego LPT.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.rys. A
b.rys. B
c.rys. C
d.rys. D
456
17. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane a bazie licencji
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.nagware
b.careware
c.greenware
d.crippleware
457
18. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.OEM
b.MOLP
c.Liteware
d.GNU MPL
458
19. Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.IEEE 1394a
b.IEEE 1394c
c.Bluetooth
d.IrDA
459
20. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym przypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.USB
b.LPT
c.EISA
d.AGP
460
21. Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.solwentowy.
b.pisakowy.
c.kreślący.
d.tnący.
461
22. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.rysy twarzy.
b.kształt dłoni.
c.linie papilarne.
d.brzmienie głosu.
462
23. Drukarkę zainstalowano w systemie rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.prawa drukowania.
b.udostępniania drukarki.
c.preferencji drukowania.
d.zabezpieczenia drukarki.
463
24. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.CrossFire
b.Hot Swap
c.BootLoader
d.Plug and Play
464
25. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.fluid.
b.filament.
c.katalizator.
d.pył węglowy.
465
26. Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.rys. A
b.rys. B
c.rys. C
d.rys. D
466
27. Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.zostać wymontowane z drukarki i umieszczone w szafie, bez dodatkowych zabezpieczeń.
b.zostać zabezpieczone w specjalnych pudełkach uniemożliwiających zasychanie dysz.
c.pozostać w drukarce, bez wykonywania dodatkowych czynności.
d.pozostać w drukarce, którą należy zabezpieczyć folią.
467
28. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.włączenie automatycznego pobierania zalecanych sterowników do urządzenia.
b.regularne czyszczenie szyby skanera oraz płyty dociskowej.
c.podłączenie urządzenia do listwy przepięciowej.
d.czyszczenie dysz kartridża.
468
29. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza że urządzenie to
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.działa poprawnie.
b.zostało wyłączone.
c.nie działa poprawnie.
d.sterowniki na nim zainstalowane mają nowszą wersję.
469
30. Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.odczytania kodów POST z płyty głównej.
b.sprawdzenia długości przewodów sieciowych.
c.organizacji przewodów wewnątrz jednostki centralnej.
d.zmierzenia wartości napięcia dostarczanego przez zasilacz komputerowy.
470
31. Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.płyty głównej.
b.karty graficznej.
c.pamięci FLASH - BIOS.
d.kontrolera klawiatury.
471
32. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.puchnięcia kondensatorów, zawieszania się jednostki centralnej oraz niespodziewanych restartów.
b.uruchomienia się jednostki centralnej z kolorowymi paskami i kreskami na ekranie.
c.braku możliwości instalacji oprogramowania.
d.wystąpienia błędów pamięci RAM.
472
33. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.defragmentacją danych.
b.kodowaniem danych.
c.konsolidacją danych.
d.fragmentacją danych.
473
34. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.uruchomienie komputera w trybie awaryjnym.
b.wykonane reinstalacji systemu Windows.
c.wykonanie diagnostyki podzespołów.
d.wykonanie wymiany podzespołów.
474
35. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.uszkodzeniu przewodu łączącego drukarkę z komputerem.
b.błędnie zainstalowanych sterownikach drukarki.
c.zagięciu kartki papieru wewnątrz urządzenia.
d.wyczerpywaniu się tonera.
475
36. Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.przegrzewanie się karty graficznej.
b.złe napięcie podawane przez zasilacz.
c.uszkodzenie modułów pamięci operacyjnej.
d.spalenie rdzenia lub pamięci karty graficznej po overclockingu.
476
37. Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.GPU-Z
b.HD Tune
c.HWiNFO
d.Memtest86+
477
38. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.możliwe wyłącznie przy użyciu programu typu recovery.
b.niemożliwe, dane są bezpowrotne utracone wraz z kontem.
c.możliwe za pomocą konta o uprawnieniach administratorskich.
d.niemożliwe, ponieważ zabezpieczenia systemowe blokują dane.
478
39. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.Diskpart
b.Gparted
c.Norton Ghost
d.CrystalDiskInfo
479
40. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie skanera, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.nie wkładać kartek ze zszywkami do podajnika urządzenia, jeśli jest on automatyczny.
b.smarować łożyska wentylatorów chłodzenia jednostki centralnej.
c.mieć zainstalowany w systemie program antywirusowy.
d.sprawdzać temperaturę podzespołów komputera.
480