wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 500. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.110110000
b.111011000
c.111110100
d.111111101
481
2. Liczba 100110011 zapisana w kodzie ósemkowym ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.463
b.383
c.346
d.333
482
3. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a. binarnej
b.oktalnej
c.dziesiętnej
d.heksadecymalnej
483
4. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.tworzy partycję rozszerzoną.
b.tworzy partycję podstawową.
c.jest wykonywane przez producenta dysku.
d.umieszcza program rozruchowy w MBR.
484
5. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.256 MB
b.512 MB
c.1 GB
d.2 GB
485
6. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.analogowy na cyfrowy
b.cyfrowy na analogowy.
c.zmienny na stały.
d.stały na zmienny.
486
7. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować, przedstawioną na rysunku, kartę graficzną?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.AGP
b.PCI
c.PCIe x1
d.PCIe x16
487
8. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.FAT16
b.FAT32
c.NTFS
d.EXT2
488
9. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.w trakcie instalacji systemu operacyjnego.
b.przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.
c.zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
d.po zainstalowaniu pobranych z Internetu programów.
489
10. Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy.
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Montaż baterii, połączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
b.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaż baterii, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
c.Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
d. Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
490
11. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.FPU
b.ALU
c.RPU
d.AND
491
12. GRUB, LILO, NTLDR to
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.wersje głównego interfejsu sieciowego.
b.aplikacje do aktualizacji BIOS-u.
c.firmware dla dysku twardego.
d.programy rozruchowe.
492
13. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.copy c: est f: est /E
b.copy f: est c: est /E
c.xcopy c: est f: est /E
d.xcopy f: est c: est /E
493
14. Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.upgrade
b.zypper
c.rm
d.chmode
494
15. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.userdel student
b.del user student
c.net user student /del
d.user net student /del
495
16. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.set
b.tar
c.sed
d.awk
496
17. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.SAS
b.ATA
c.USB
d.SATA
497
18. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.120 MB/s
b.400 MB/s
c.4 GB/s
d.5 GB/s
498
19. Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.DPI
b.DTP
c.OCR
d.OMR
499
20. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.wyłącznie cyfrowego video.
b.wyłącznie cyfrowego audio.
c.cyfrowego audio i video.
d.analogowego audio i video.
500
21. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.zmiany kodu programu.
b.używania programu bezterminowo.
c.kopiowania programu na nośniki zewnętrzne.
d.korzystania z usług udostępnionych przez serwer.
501
22. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.CIS
b.CCD
c.CMOS
d.CMYK
502
23. W dokumentacji płyty głównej jest informacja " Wsparcie dla S/PDIF Out ". Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.cyfrowe złącze sygnału video.
b.cyfrowe złącze sygnału audio.
c.analogowe złącze sygnału wyjścia video.
d.analogowe złącze sygnału wejścia video.
503
24. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.mikroprocesora.
b.karty sieciowej.
c.karty graficznej.
d.dysku twardego.
504
25. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.otrzymany dokument urzędowy.
b.własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
c.wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
d.obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home.
505
26. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Adware
b.Freeware
c.Shareware
d.Public domain
506
27. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach.
b.sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach.
c.sprawnej karty sieciowej na model o lepszych parametrach.
d.sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach.
507
28. Do pomiaru wartości rezystancji służy
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.omomierz.
b.watomierz
c.woltomierz.
d.amperomierz.
508
29. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.dwóch kart graficznych
b.czytnika kart z płytą główną.
c.napędu Blu-Ray z kartą dźwiękową.
d.karty graficznej z odbiornikiem TV.
509
30. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.rozgrzane wałki.
b.promienie lasera.
c.taśmy transmisyjne.
d.głowice piezoelektryczne.
510
31. System S.M.A.R.T. przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.płyty głównej.
b.kart rozszerzeń.
c.dysków twardych.
d.napędów płyt CD/DVD
511
32. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.przetwornik CMOS.
b.podajnik papieru.
c.kartridż z tonerem.
d.pamięć wydruku.
512
33. Zaletą systemu plików NTFS jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44 MB)
b.zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków.
c.przechowywanie tylko jednej kopii tabeli plików.
d.możliwość szyfrowania folderów i plików.
513
34. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
b.2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
c.1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
d.1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.
514
35. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.usunięcie pliku setup.
b.wejście do BIOS-u komputera.
c.skasowanie zawartości pamięci CMOS.
d.przejście do konfiguracji systemu Windows.
515
36. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.tnącego.
b.laserowego
c.solwentowego
d.grawerującego
516
37. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Formatowanie dysku.
b.Włączenie systemu operacyjnego.
c.Skanowanie programem antywirusowym.
d.Przeprowadzenie skanowania scandiskiem.
517
38. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.zgodne z normą TCO.
b.wielokrotnego użytku.
c.nadające się do recyklingu.
d.wyprodukowane z surowców wtórnych.
518
39. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.karty SD
b.karty MMC
c.płyty CD-RW
d.płyty DVD-ROM
519
40. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł.
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.250 zł
b.300 zł
c.350 zł
d.400 zł
520