wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) jest liczba
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.1010101(2)
b.1100101(2)
c.1001100(2)
d.1010100(2)
361
2. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8)to
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.3F(16)
b.63(10)
c.111111(2)
d.11011(ZM)
362
3. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.SDR
b.DDR
c.DDR2
d.DDR3
363
4. We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.5 V
b.12 V
c. 3,3 V
d.8,5 V
364
5. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.200 MHz
b.266 MHz
c.333 MHz
d.400 MHz
365
6. Jak nazywa się technologia umożliwiająca łączenie kart graficznych opracowana przez firmę NVIDIA?
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.SLI
b.ATI
c.RAMDAC
d.CROSSFIRE
366
7. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a. LPT
b.S/PDIF
c.D-SUB
d.RJ-45
367
8. Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia połączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.1
b.2
c.3
d.4
368
9. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.ploter.
b.skaner.
c.modem.
d.głośnik.
369
10. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.dublowany.
b.rozłożony.
c.łączony.
d.prosty.
370
11. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.var
b.sys
c.tmp
d.swap
371
12. Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menedżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.BCDEDIT
b.GRUB
c.AFFS
d.LILO
372
13. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.dir *a*.jpg
b.ls -l *a* *.jpg
c.grep *a* *.jpg
d. find *.jpg | *a*
373
14. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a. zawartość pliku ola.txt zostanie skopiowana do pliku ala.txt
b.zawartość pliku ala.txt zostanie skopiowana do pliku ola.txt
c.zostanie wypisany tekst ola.txt do pliku ala.txt
d. zostanie wpisany tekst ala.txt do pliku ola.txt
374
15. Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwości pliku na tylko do odczytu, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.chmod
b.attrib
c.ftype
d.set
375
16. Aby zainstalować openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.Gedit
b.YaST
c.Brasero
d.Evolution
376
17. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.certsrv
b.fsmgmt
c. lusrmgr
d.services
377
18. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.fdisk
b.format
c.convert
d.truncate
378
19. Do zarządzana przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.fsutil
b.query
c.perfmon
d.dcpromo
379
20. W dokumentacji karty dźwiękowej znajduje się następująca informacja:
- częstotliwość próbkowania 22 kHz,
- rozdzielczość próbkowania 16 bitów.
Jaka będzie przybliżona wielkość pliku dźwiękowego z 10-sekundowym nagraniem mono (jednokanałowym)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.80000 B
b.160000 B
c.220000 B
d.440000 B
380
21. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.nie jest prawem zbywalnym.
b.nie jest ograniczone w czasie.
c.można przenosić na inną osobę.
d.trwa 25 lat od daty pierwszej publikacji.
381
22. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.MOLP
b.GNU GPL
c.ADWARE
d.FREEWARE
382
23. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.OEM
b.BOX
c.AGPL
d.TRIAL
383
24. Odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania to
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.kataliza.
b.recykling.
c.utylizacja.
d.segregacja.
384
25. Jaki rodzaj transmisji danych przesyłanych przez interfejs komputera osobistego został przedstawiony na rysunku
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Szeregowy synchroniczny.
b.Równoległy synchroniczny.
c.Szeregowy asynchroniczny.
d.Równoległy asynchroniczny.
385
26. Elementem służącym do utrwalenia tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.wałek grzewczy.
b.bęben światłoczuły.
c.elektroda ładująca.
d.listwa czyszcząca.
386
27. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.mysz.
b.dżojstik.
c. touchpad.
d.trackpoint.
387
28. Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.WPA
b.MAC
c.PPP
d.EAP
388
29. Wymiana taśmy barwiącej związana jest z użytkowaniem drukarki
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.igłowej.
b.laserowej.
c.atramentowej.
d.termicznej.
389
30. W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może być on powodem niepoprawnej pracy
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.plotera.
b. skanera.
c.drukarki.
d.klawiatury.
390
31. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.zmiany uprawnień drukowania.
b.zarządzania dokumentami.
c.zarządzania drukarkami.
d.uprawnień specjalnych.
391
32. Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.amperomierz.
b.impulsator.
c.multimetr.
d.pirometr.
392
33. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.usunięcie pliku setup.
b.skasowanie zawartości pamięci CMOS.
c.wejście do BIOS-u komputera.
d.przejście do konfiguracji systemu Windows.
393
34. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.erase
b.icacls
c.tasklist
d.chkdsk
394
35. Programem nie służącym do diagnostyki komputera jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.CPU-Z
b.Everest
c.HD Tune
d.Cryptic Disk
395
36. Na rysunku przedstawiono
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.impulsator.
b.sondę logiczną.
c.czujnik temperatury.
d.tester płyt głównych.
396
37. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.F1
b.F7
c.F8
d.F10
397
38. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.nazwy bieżącego katalogu.
b.tekstu pasującego do wzorca.
c.zawartości ukrytego katalogu.
d.informacji o wolnej przestrzeni dyskowej.
398
39. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.release
b.renew
c.reboot
d.recover
399
40. Program tar umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.zarządzanie pakietami.
b.archiwizowanie plików.
c.konfigurowanie karty sieciowej.
d.wyświetlenie listy aktywnych procesów.
400