wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.171
b.186
c.205
d.239
41
2. Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.1101111
b.1110111
c.1111110
d.1111111
42
3. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.modyfikować.
b.tylko wykonać.
c.odczytać i wykonać.
d.odczytać, zapisać i wykonać.
43
4. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.128 bitów.
b.64 bitów.
c.32 bitów.
d.16 bitów.
44
5. Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.SIMM
b.SDR
c.DDR
d.SIPP
45
6. Na rysunku przedstawiono gniazdo
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.DisplayPort
b.HDMI
c.SATA
d.DVI
46
7. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenia procesu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.kill
b.end
c.null
d.dead
47
8. Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.1 GiB
b.2 GB
c.4 GiB
d.8 GB
48
9. Do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.ls
b.cd
c.rpm
d.pwd
49
10. Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.panel sterowania.
b.menedżera zadań.
c.menedżera plików.
d.narzędzie konfiguracji systemu.
50
11. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.
b.zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys.
c.zamontowanie dodatkowego dysku.
d.zwiększenie pamięć RAM.
51
12. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.nie może należeć do żadnej grupy.
b.może należeć tylko do grupy globalnej.
c.może należeć tylko do grupy o nazwie Goście.
d.może należeć do grup lokalnych i do grup globalnych.
52
13. Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 21 znaków.
b.Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 20 znaków.
c.Nazwa logowania użytkownika może mieć długość większą niż 100 bajtów.
d.Nazwa logowania użytkownika nie może mieć długości większej niż 100 bajtów.
53
14. Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu.
b.nie więcej niż trzy terminy wykonania dla wskazanego programu.
c.nie więcej niż cztery terminy wykonania dla wskazanego programu.
d. nie więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu.
54
15. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie posiada dysku twardego ani żadnych innych napędów takich jak stacja dysków czy CD-ROM. Klient twierdzi, że w sieci firmowej komputery nie posiadają żadnych napędów i wszystko "czyta" się z serwera. W celu zapewnienia utraconej funkcjonalności należy zamontować
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.w komputerze dysk twardy.
b.w komputerze napęd CD-ROM.
c.w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Postboot Execution Enumeration.
d.w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Preboot Execution Environment.
55
16. Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.USB na PS/2
b.USB na LPT
c.USB na COM
d.USB na RS-232
56
17. Do oprogramowanie typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.computer aided manufacturing.
b.scumware.
c.keylogger.
d.exploit.
57
18. Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.3 klastry.
b.4 klastry.
c.5 klastrów.
d.6 klastrów.
58
19. Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.defragmentacji.
b.fragmentacji
c.kolokacji.
d.relokacji.
59
20. W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.
b.
c.
d.
60
21. W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.users
b.groups
c.passwd
d.password
61
22. Postcardware to rodzaj
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.karty sieciowej.
b.wirusa komputerowego.
c.licencji oprogramowania.
d.usługi poczty elektronicznej.
62
23. Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Trail
b.OEM
c.Adware
d.GNU GPL
63
24. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.zgodne z normą TCO.
b.wielokrotnego użytku.
c.nadające się do recyklingu.
d.wyprodukowane z surowców wtórnych.
64
25. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.zapisu.
b.odczytu.
c.modyfikacji.
d.odczytu i wykonania.
65
26. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.LFH60
b.HDMI
c.IrDA
d.DVI
66
27. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.Gość
b.Admin
c.Pomocnik
d.Administrator
67
28. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.248
b.250
c.254
d.255
68
29. Na fotografii przedstawiono
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.tusz.
b.toner.
c.kartridż.
d.taśmę barwiącą.
69
30. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.brak pliku NTLDR.
b.uszkodzony kontroler DMA.
c.skasowany BIOS komputera.
d.dyskietka włożona do napędu.
70
31. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.SHIFT
b.CTRL
c.ALT
d.TAB
71
32. Na fotografii przedstawiono
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.reflektometr.
b.tester sieciowy.
c.zaciskarkę do tulejek.
d.zaciskarkę wtyków RJ45.
72
33. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Molex
b.SATA
c.PCIe
d.ATX
73
34. Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.4
b.8
c.24
d.26
74
35. Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, każdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce alokacji wynoszącej
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.8192 bajty.
b.4096 bajtów.
c.3072 bajty.
d.2048 bajtów.
75
36. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.uszkodzony kontroler klawiatury.
b.niepoprawne ustawienia BIOS-u.
c.uszkodzone porty USB.
d.uszkodzony zasilacz.
76
37. Aby sprawdzić, który program najbardziej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.menedżer zadań.
b.msconfig.
c.regedit.
d.dxdiag.
77
38. W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.HKCC
b.HKCR
c.HKCU
d.HKLM
78
39. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.RAID 3
b.RAID 2
c.RAID 1
d.RAID 0
79
40. Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.PPP
b.SSH
c.UPD
d.SPX/IPX
80