wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Na rysunku przedstawiono tylny panel
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.routera.
b.mostu.
c.modemu.
d.koncentratora.
10
2. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.Dipolowa.
b.Izotropowa.
c.Paraboliczna.
d.Mikropaskowa.
19
3. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.32 zł
b.40 zł
c.45 zł
d.50 zł
20
4. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.testera okablowania.
b.reflektometru kablowego TDR.
c.reflektometru optycznego OTDR.
d.analizatora protokołów sieciowych.
22
5. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczna infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.VPN
b.PAN
c.VLAN
d.WLAN
56
6. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.identyfikacji komputera w sieci.
b.lokalizacji zasobów sieciowych
c.zdalnego połączenia z innym hostem.
d.wirtualizacji fizycznych komputerów
69
7. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP należą do warstwy
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.dostępu do sieci.
b.transportowej.
c.internetowej.
d.aplikacji.
115
8. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.Urządzenia w sieci mają adresy klasy A.
b.Filtrowanie adresów MAC jest wyłączone.
c.W tym momencie w sieci WiFi pracuje 7 urządzeń.
d.Dostęp do sieci bezprzewodowej jest dozwolony wyłącznie dla siedmiu urządzeń.
139
9. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.Adres IP hosta.
b.Domyslną bramę
c.Adres serwera DNS.
d.Adres serwera DHCP.
143
10. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.grups -g technikum nowak
b.useradd -g technikum nowak
c.usermod -g technikum nowak
d.usergroup -g technikum nowak
153
11. Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Adresy IP należą do różnych podsieci.
b.Host C ma źle ustawioną bramę domyślną.
c.Adres IP hosta C jest adresem rozgłoszeniowym.
d.Switch, do którego są podłączone hosty, jest wyłączony.
158
12. Switch jako element centralny występuje w topologii
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.gwiazdy.
b.magistrali.
c.pierścienia.
d.pełnej siatki.
161
13. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.dir
b.host
c.route
d.netstat
180
14. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Unix
b.Linux
c.OS X Server
d.Windows Server 2012
186
15. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.802.11 a
b.802.11 b
c.802.11 g
d.802.11 n
210
16. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.30 zł
b.40 zł
c.50 zł
d.60 zł
211
17. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.172.25.0.0
b.171.25.255.0
c.171.25.172.255
d.171.25.255.255
217
18. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.TCP
b.SPX
c.HTTPS
d.NetBEUI
232
19. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.szyny.
b.drzewa.
c.gwiazdy.
d.magistrali.
242
20. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
b.9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
c.1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
d.4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
243
21. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.2001:DB8::BAF::FE94
b.2001:DB8::BAF::FE94
c.2001-DB8-BAF-FE94
d.2001.DB8.BAF.FE94
245
22. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.Channel Width.
b.Wireless Channel.
c.Transmission Rate.
d.Wireless Network Name.
259
23. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.netstat -n
b.netstat -r
c.ipconfig /renew
d.ipconfig /release
261
24. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Globalny.
b.Uniwersalny.
c.Dystrybucyjny.
d.Lokalny w domenie.
268
25. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.NS
b.PTR
c.AAAA
d.CNAME
275
26. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.ping
b.tracert
c.ifconfig
d.ipconfig
292
27. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.1 para
b.2 pary
c.3 pary
d.4 pary
296
28. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.przeciążeniem aplikacji udostępniającej określone dane.
b.łamaniem zabezpieczeń przed niedozwolonym użytkowaniem programów.
c.zbieraniem informacji na temat atakowanej sieci i szukaniem luk w sieci.
d.przejęciem kontroli nad połączeniem między komunikującymi się komputerami.
319
29. Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.most.
b.serwer.
c.transceiver.
d.przełącznik.
330
30. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.pośredni.
b.abonencki.
c.dostępowy.
d.dystrybucyjny.
332
31. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.152,00 zł
b.255,00 zł
c.345,00 zł
d.350,00 zł
333
32. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0./20
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.14.36.17.1
b.14.36.48.1
c.14.36.65.1
d.14.36.80.1
336
33. Na rysunku jest przedstawiona konfiguracja
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.wirtualnych sieci.
b.sieci bezprzewodowej.
c.przekierowania portów.
d.rezerwacji adresów MAC.
340
34. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.11 Mb/s
b.54 Mb/s
c.108 Mb/s
d.300 Mb/s
368
35. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
b.Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
c.Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
d.Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
374
36. Złącze SC należy zamontować na kablu
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.światłowodowym.
b.koncentrycznym.
c.telefonicznym.
d.typu skrętka.
377
37. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Zwarcie.
b.Pary odwrócone.
c.Pary skrzyżowane.
d.Nieciągłość kabla.
381
38. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.20 i 21
b.22 i 25
c.80 i 443
d.110 i 995
390
39. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.numer telefonu, pod który ma oddzwonić serwer w przypadku nawiązania połączenia telefonicznego przez użytkownika.
b.maksymalna wielkość pojedynczego pliku jaką użytkownik może zapisać na dysku serwera.
c.maksymalna wielkość pulpitu użytkownika.
d.maksymalna wielkość profilu użytkownika.
428
40. Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.kabel UTP kategorii 5e
b.fale radiowe o częstotliwości 5 GHz
c.fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
d.kabel koncentryczny o średnicy 1/4 cala
492