wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Ruter.
b.Modem.
c.Przełącznik.
d.Koncentrator.
18
2. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.Dipolowa.
b.Izotropowa.
c.Paraboliczna.
d.Mikropaskowa.
19
3. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.FTP
b.DNS
c.WWW
d.DHCP
27
4. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Ping.
b.Telnet.
c.Netstat.
d.Ipconfig.
31
5. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.zaporę ogniową.
b.skaner antywirusowy.
c.oprogramowanie antyspamowe.
d.bezpieczną przeglądarkę stron WWW.
40
6. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.identyfikacji komputera w sieci.
b.lokalizacji zasobów sieciowych
c.zdalnego połączenia z innym hostem.
d.wirtualizacji fizycznych komputerów
69
7. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.MOLP
b.VLSC
c.OEM
d.BOX
74
8. Skrót MAN oznacza sieć
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.lokalną.
b.miejską.
c.rozległą.
d.kampusową.
81
9. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.1 punktu rozdzielczego na każde piętro.
b.1 punktu rozdzielczego na każde 100 m powierzchni.
c.1 punktu rozdzielczego na każde 250 m powierzchni.
d.1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek.
88
10. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.20 cm
b.30 cm
c.40 cm
d.50 cm
93
11. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.miernika mocy optycznej.
b.rejestratora cyfrowego.
c.reflektometru TDR.
d.testera UTP.
99
12. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Lokalny.
b.Statyczny.
c.Zewnętrzny.
d.Dynamiczny.
102
13. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.2 dyski.
b.3 dyski.
c.4 dyski.
d.5 dysków.
108
14. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów.
b.korzystanie z systemu z uprawnień administratora.
c.konfigurację serwera pośredniczącego proxy.
d.automatyczne wyłączenie plików cookies.
120
15. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy,brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy.
b.Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy.
c.Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony.
d.Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, biało-brązowy, brązowy.
124
16. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.Hub.
b.Router.
c.Switch.
d.Access Point
129
17. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Do klasy A.
b.Do klasy B.
c.Do klasy C.
d.Do klasy D.
137
18. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.tftp
b.ssh
c.telnet
d.rlogin
147
19. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.W Active Directory informacje grupowane są hierarchicznie.
b.Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa.
c.Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft.
d.Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów.
148
20. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.FTP
b.ARP
c.UDP
d.ICMP
154
21. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Unix
b.Linux
c.OS X Server
d.Windows Server 2012
186
22. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek na tym serwerze?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.Wine
b.Vsftpd
c.Samba
d.Proftpd
188
23. Urządzenie przedstawione na rysunku to
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.router.
b.wtórnik.
c.koncentrator.
d.bramka VoIP.
205
24. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.10GBase-T
b.10GBase-SR
c.1000Base-SX
d.1000Base-LX
215
25. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.172.25.0.0
b.171.25.255.0
c.171.25.172.255
d.171.25.255.255
217
26. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.255.255.255.192
b.255.255.255.224
c.255.255.255.240
d.255.255.255.248
221
27. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.MySQL
b.Apache
c.proftpd
d.vsftpd
236
28. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.szyny.
b.drzewa.
c.gwiazdy.
d.magistrali.
242
29. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
b.9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
c.1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
d.4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
243
30. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.Monitor sieciowy.
b.Reflektometr OTDR.
c.Analizator sieci LAN.
d.Analizator protokołów.
252
31. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.gedit
b.mkdir
c.chmod
d.adduser
269
32. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.IP
b.TCP
c.ARP
d.UDP
284
33. Urządzenia standardu 802.11g mogą pracować z maksymalną prędkością przesyłania danych do
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.11 Mb/s
b.54 Mb/s
c.108 Mb/s
d.150 Mb/s
304
34. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.WPS (Wi-Fi Protected Setup)
b.WEP (Wired Equivalent Privacy)
c.WPA (Wi-Fi Protected Access)
d.WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)
305
35. Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.FTP
b.DHCP
c.WWW
d.Telnet
324
36. Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.arp -a
b.ipconfig
c.netstat -r
d.route print
345
37. Ataki mające na celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.DoS.
b.smurf.
c.zero-day.
d.spoofing.
358
38. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.Zwarcie.
b.Pary odwrócone.
c.Pary skrzyżowane.
d.Nieciągłość kabla.
381
39. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.długość.
b.tłumienie.
c.przenik zdalny.
d.przenik zbliżny.
497
40. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.USB
b.LAN
c.PWR
d.WAN
520