wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Siatki.
b.Drzewa.
c.Gwiazdy.
d.Pierścienia.
481
2. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.Siatki.
b.Gwiazdy.
c.Magistrali.
d.Pierścienia
482
3. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.zapewnienia jakości instalacji okablowania.
b.wykonania instalacji wewnątrz budynków.
c.wykonania instalacji na zewnątrz budynków.
d.uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
483
4. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.FTP
b.ARP
c.TCP
d.UDP
484
5. IMAP jest protokołem
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.odbioru poczty elektronicznej.
b.wysyłania poczty elektronicznej.
c.synchronizacji czasu z serwerami.
d.monitorowania urządzeń sieciowych.
485
6. Którego zadania nie realizują serwery plików?
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Zarządzania bazami danych.
b.Udostępniania plików w Internecie.
c.Odczytu i zapisu danych na dyskach twardych.
d.Wymiany danych pomiędzy użytkownikami sieci.
486
7. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.S/UTP
b.F/UTP
c.S/FTP
d.F/FTP
487
8. W modelu hierarchicznym sieci komputery użytkowników są elementami warstwy
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.rdzenia.
b.dostępu.
c.dystrybucji.
d.szkieletowej.
488
9. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.redundancją.
b.wydajnością.
c.skalowalnością.
d.nadmiarowością.
489
10. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.ruter.
b.przełącznik.
c.koncentrator.
d.punkt dostępowy.
490
11. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość stanowiska od przełącznika wynosi 9m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić m zapasu kabla, a cena metra kabla wynosi 1,50 zł.
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.60,00 zł
b.90,00 zł
c.120,00 zł
d.150,00 zł
491
12. Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.kabel UTP kategorii 5e
b.fale radiowe o częstotliwości 5 GHz
c.fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz
d.kabel koncentryczny o średnicy 1/4 cala
492
13. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do zastosowania w zabytkowych budynkach?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.Światłowód.
b.Fale radiowe.
c.Kabel typu "skrętka" .
d.Kabel koncentryczny.
493
14. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.narzędzie uderzeniowe.
b.spawarka światłowodowa.
c.zaciskarka do złączy typu F
d.zaciskarka do złączy typu RJ-45
494
15. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.komplet wkrętaków, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania, lutownicę.
b.narzędzie uderzeniowe, nóż monterski, spawarkę światłowodową, tester okablowania.
c.ściągacz izolacji, zaciskarkę złączy modularnych, nóż monterski, miernik uniwersalny.
d.zaciskarkę złączy modularnych, ściągacz izolacji, narzędzie uderzeniowe, tester okablowania.
495
16. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.światłowodowego.
b.koncentrycznego.
c.F/UTP.
d.U/UTP.
496
17. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.długość.
b.tłumienie.
c.przenik zdalny.
d.przenik zbliżny.
497
18. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Zwarcie.
b.Rozwarcie.
c.Pary odwrócone.
d.Pary skrzyżowane.
498
19. Wskaż domyślną maskę dla adresów IP klasy B.
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.255.255.255.255
b.255.255.255.0
c.255.255.0.0
d.255.0.0.0
499
20. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.125.9.3.234
b.154.0.12.50
c.176.18.5.26
d.196.74.6.29
500
21. Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Jednej.
b.Dwóch.
c.Czterech.
d.Sześciu.
501
22. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.62
b.126
c.254
d.510
502
23. Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzania trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.route
b.tracert
c.netstat
d.ipconfig
503
24. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Streamer
b.Blue Ray
c.Dysk SSD
d.Napęd DVD
504
25. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawienia fabryczne?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Reset System
b.Reboot Device
c.Firmware Upgrade
d.Save Configuration
505
26. Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.umożliwiająca zdalny dostęp do urządzenia.
b.pozwalająca ograniczyć przepustowość na wybranym porcie.
c.umożliwiająca łączenie przełączników równocześnie kilkoma łączami.
d.pozwalająca na przesyłanie danych z wybranego portu równocześnie do innego portu.
506
27. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.numeru portu przełącznika.
b.znacznika ramki Ethernet 802.1Q.
c.nazwy komputera w sieci lokalnej.
d.adresu MAC karty sieciowej komputera.
507
28. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.20 i 21
b.25 i 110
c.53 i 137
d.80 i 443
508
29. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.1 i 5
b.2 i 7
c.3 i 6
d.5 i 7
509
30. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu połączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.01
b.02
c.03
d.04
510
31. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to conajmniej
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.512 MB
b.1 GB
c.1,5 GB
d.2 GB
511
32. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.Wpisać dwa adresy serwerów DNS.
b.Zaznaczyć opcję "Uzyskaj adres IP automatycznie".
c.Wpisać dwa adresy IP, korzystając z zakładki "Zaawansowane".
d.Wpisać dwa adresy bramy, korzestając z zakładki "zaawansowane".
512
33. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.AD
b.DNS
c.SNTP
d.DHCP
513
34. Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.Użytkownicy domeny.
b.Użytkownicy zaawansowani.
c.Operatorzy kopii zapasowych.
d.Użytkownicy pulpitu zdalnego.
514
35. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.gpedit
b.gpresult
c.dcpromo
d.nslookup
515
36. Zadaniem programu Wireshark jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.zabezpieczenie komputera przed wirusami.
b.monitorowanie działania użytkowników sieci.
c.sprawdzanie wydajności elementów komputera.
d.zapobieganie dostępowi do komputera przez sieć.
516
37. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder c:instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Udostępnić grupie Wszyscy dysk C: i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3.
b.Udostępnić grupie Serwisanci dysk C: i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń.
c.Udostępnić grupie Wszyscy folder C:\instrukcje i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3.
d.Udostępnić grupie Serwisanci folder C:\instrukcje i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń .
517
38. W technologii Ethernet protokół ostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.unikaniem kolizji.
b.priorytetami żądań.
c.wykrywaniem kolizji.
d.przekazywaniem żetonu.
518
39. Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.20 i 21
b.80 i 443
c.20 i 1024
d.80 i 1024
519
40. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.USB
b.LAN
c.PWR
d.WAN
520